Jognyilatkozat

ADATVÉDELMI, ÉS JOGI NYILATKOZAT

Az Üzemeltető kéri, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, és ne nyissa ki a Weboldalt vagy annak oldalait, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet. A Weboldal bármely oldalának megnyitásával az itt megadott feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

KÁRFELELŐSSÉG TELJES KIZÁRÁSA

Az oldalon megjelenő információk és anyagok, feltételek, meghatározások és leírások módosulhatnak. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az Üzemeltető törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállal az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírásai miatt. Az oldalon feltüntetett valamennyi információ felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A Weboldalon hozzáférhető tartalom [ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert és kapcsolódó szolgáltatásokat (pl.: oktatás) is] pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem felel.

A honlapon szereplő elméleti és gyakorlati elemezések, kommentárok, előadások kizárólag tájékozató jellegűek, nem minősülnek értékpapír vagy bármely befektetési eszköz vásárlására vagy eladására való felhívásnak. A Weboldal, és a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik. A honlap tartalmáért semmilyen – így különösen kártérítési – felelősséget az Üzemeltető nem vállal.

A Weboldalon vagy ahhoz tartozó közösségi oldalakon található véleményeket az Üzemeltető nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut, hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.

A WEBOLDAL TARTALMA ÉS LINKELÉSE

A Weboldalon található minden tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, beleértve a cikkeket, véleményeket, anyagokat, stb., melyek az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. Ezen feltételek megsértése esetén az Üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.


Értékesítő partnereinkszabadon hivatkozhatnak a weboldal minden egyes aloldalára, az ügyfélkörépítés céljából. A partnerek álltal felálíltott egyedi hirdetési módszerekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben egy adott partner megszegi az alapvető online etikai kódexet úgy azon partnert a rendszerből a weboldal üzemeltetője törölheti.

Egyes tartalmaknál lehetőség van arra, hogy harmadik személyeknek elektronikus úton (e-mail) felhívja a figyelmét. A forrás pontos (kétszeri) megjelölésével erre van lehetőség!

Amennyiben Ön a saját weboldalán, vagy más weboldalon a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag partneri munka céljából teheti meg.

Egyes esetekben külön engedélyt ad az Üzemeltető bizonyos linkek és dinamikus tartalmak más weboldalra való kihelyezésre.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az Üzemeltető jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

REGISZTRÁCIÓ

Ön a Weboldal egyes részeit ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kéri az Üzemeltető, hogy részére olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülhetnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Üzemeltető mint adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személyeknek nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az Üzemeltető, a szolgáltatása igénybevételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

TANFOLYAMOK, GOLDWAY CSOMAGOK

A Tanfolyamokon való részvétel előfeltétele adott csomag megvásárlása, és annak befizetése. – Ezzel egy időben ezen jogi nyilatkozat elfogadása is megvalósul.

A tanfolyamok a klasszikus tőzsdetudományos elemek mellett az Oktató saját meglátásait, tapasztalatait és szellemi hozzáadott értékét is tartalmazza. Ezen szellemi tartalmakra ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a weboldal tartalmára. Az Oktató a legjobb tudása szerint azon dolgozik, hogy a tanfolyamot elvégzők sikeresek legyenek, de minden az oktatáson elhangzott tananyagot, technikát és módszereket csak és kizárólag a hallgató saját felelősségére alkalmazhat.

Az Oktató a tanfolyamokkal kapcsolatban mindenfajta felelősséget kizár!
(Természetesen a fenti felelősség kizárása, nem minősíti a tanfolyam anyagát!)

A tanfolyamok elvégzése nem garancia a sikeres kereskedéshez.

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Üzemeltető a Weblappal és a Tanfolyammal Indikátorokkal, Robotokkal és egyéb anyagokkal kapcsolatban, minden jogot fenntart és kizár mindenfajta felelősségvállalást. Az Üzemeltetővel, Oktatóval szemben a Weblappal és a Tanfolyamokkal kapcsolatban eljárás nem kezdeményezhető!

A JOGI KÖVETKEZMÉNYEK ÉS AZ ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSÍTÁSAI

Amennyiben jelen dokumentumot az Üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi.